เมนูหลัก

   สานส์จากนายก

ด้านโครงสร้างทั่วไป

 

เทศบาลตำบลแพรกษา มีเนื้อที่ทั้งหมด 10.344 ตารางกิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3116 แยกจากถนนสุขุมวิทเข้าสู่ถนนพุทธรักษา ประมาณ 8 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าขนาดย่อม บ่อเลี้ยงปลาและกุ้ง

การคมนาคม เทศบาลตำบลแพรกษามีถนนหลวงสายใหญ่ 1 สาย คือ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3116 (ถนนบางปิ้ง – แพรกษา) เป็นถนนหลักที่แยกจากถนนสุขุมวิทเข้าสู่ถนนพุทธรักษา และออกไปทางถนนตำหรุ – บางพลี ระยะทางประมาณ 9.7 กิโลเมตร มีซอยทั้งหมด 16 ซอย ถนนที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด 21 สาย สะพานไม้ทั้งหมด 3 แห่ง มีสะพานลอยคนข้าม (หน้าวัดแพรกษา) 1 แห่ง และ มีลำคลองทั้งหมด 18 แห่ง

การจัดการขนส่งมวลชน
1. รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างประจำทาง    สายแพรกษา – สำโรง
2. รถยนต์หกล้อรับจ้างประจำทาง    สายบางพลี – สำโรง
3. วินรถจักรนยานยนต์รับจ้าง    จำนวน 23 แห่ง

– การประปา มีการใช้น้ำประปาประมาณ 4,910 ครัวเรือน โดยได้รับบริการจากการประปานครหลวง จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนั้นยังใช้น้ำจากบ่อบาดาล จำนวน 18 บ่อ

– การไฟฟ้า ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลฯ ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง และมีไฟฟ้าสาธารณะแบบ HICH MAST ส่องสว่างจำนวน 24 จุด ติดตั้งบริเวณเกาะกลางถนนสายหลักหมายเลข 3116