เมนูหลัก

   สานส์จากนายก

สถานที่ตั้งและอาณาเขต

 

ด้านทิศเหนือ : จรดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา

                                ด้านทิศใต้ : จรดพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางปู

                                ด้านทิศตะวันออก : จรดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่

                                ด้านทิศตะวันตก : จรดพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางปู  

เทศบาลตำบลแพรกษา มีเนื้อที่ทั้งหมด 13 ตารางกิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตรตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3116 แยกจากถนนสุขุมวิท เช้าสู่ถนนพุทธรักษา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม และบ่อเลี้ยงปลา โดยปัจจุบันสำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา ตั้งอยู่ที่ 5-5/1 , 5/7 ซอย 11 (นาคดี) ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

 ทั้งนี้ในเทศบาลตำบลแพรกษา รับผิดชอบชุมชน จำนวน 15 ชุมชนดังนี้

 • 1. ชุมชนพูนทรัพย์
 • 2. ชุมชนอุบลศรี
 • 3. ชุมชนเสรี 4, 5
 • 4. ชุมชนคลองหกส่วน
 • 5. ชุมชนทรัพย์ธานี
 • 6. ชุมชนพงษ์สกุล
 • 7. ชุมชนสวัสดี
 • 8. ชุมชนวัดแพรกษา 2 – 4
 • 9. ชุมชนวัดแพรกษา 6 – 8
 • 10. ชุมชนบดิพัฒน์
 • 11. ชุมชนปัญฐิญา
 • 12. ชุมชนรุ่งทวี
 • 13. ชุมชนแสงปัญญา
 • 14. ชุมชนพฤกษา 28
 • 15. ชุมชนพฤกษา 28/1
 • 16. ชุมชนพฤกษา 28/2
 • 17. ชุมชนคลองหม้อแตก
 • 18. ชุมชนเอื้ออาทรสมุทรปราการแพรกษา 14
 • 19. ชุมชนเอื้ออาทรสมุทรปราการแพรกษา 2
 • 20. ชุมชนเอื้ออาทรสมุทรปราการ 1