ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยรับเกียรติจากคุณทิพวรรณ สุรรณทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและคุณศรีสุดา รุจิรวัฒนกุล เภสัชกรชำนาญการจากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ของเทศบาล
30/05/2018
โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจบุคลากรเทศบาลตำบลแพรกษา เข้ารับการอบรมธรรม “หลักธรรมในการปฎิบัติงาน”
31/05/2018

1.ด.ช.กีรติ ชูไสว (ต้นข้าว)
ประเภทที่ลงแข่ง
ฟรีสไตล์. 25 เมตร.
กรรเชียง. 25 เมตร.
กบ. 25 เมตร.
ผีเสื้อ. 25 เมตร.
เกาะโฟมเตะขา. 25 เมตร.
ผลัด 2*25 ข้าว+โอ๊ค
เกาะโฟมเตะขา.
ผลัด 2*25 ข้าวนะโม.

ด.ช.อัครโยธิน โพธินาค (โอ๊ต)
ประเภทที่ลงแข่ง
ฟรีสไตล์ 25 เมตร.
กรรเชียง. 25 เมตร.
กบ. 25 เมตร.
ผีเสื้อ. 25 เมตร.
เกาะโฟมเตะขา 25เมตร.
ผลัด 2* 25 เมตร โอ๊ค+ ข้าว
เกาะโฟมเตะขา.
ผลัดกบ 2*25 เมตร โอ๊ค + นะโม

ด.ช.กันตพัฒน์ ศิริสุริยพรกุล (นโม)
นะโม.
ฟรีสไตล์. 25 เมตร.
กรรเชียง. 25 เมตร.
กบ. สื้อ. 25 เมตร.
เกาะโฟมเตะขา. 25 เมตร.
ผลัด 2*25 นะโม + โอ๊ค. ท่ากบ.
ผลัด 2*25 ผลัดฟรีสไตล์ นะโม + ข้าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *