งานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลตำบลแพรกษา
02/02/2018
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
22/03/2018

เทศบาลตำบลแพรกษาประกาศสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างและบุคลากรสนับสนุนการสอน ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

 

ประกาศสรรหาพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแพรกษา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักปลัดเทศบาล โทร. 02-3429730

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *