โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
31/05/2018
แผนผังศูนย์ดำรงธรรม
12/06/2018

ประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง

ถนนทางหลวงหมายเลข 3116

นายสมบูรณ์ สันหยี รองปลัดเทศบาลตำบลแพรกษา ร่วมด้วยสถานีตำรวจภูธรบางปู ผู้ว่าจ้าง-ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 3116 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2551 โดยได้ข้อสรุปดังนี้

  • กำชับให้ผู้รับจ้างตรวจสอบแก้ไขพร้อมติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟต่างๆให้เป็นไปตามสัญญาจ้างและมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อลดและมิให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ

  • ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจสอบ พร้อมแก้ไขข้อบกพร่อง หลุมบ่อต่างๆ ทางแยก ทางเบี่ยง บริเวณเขตก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย

  • ผู้รับจ้างต้องเตรียมรถบรรทุกน้ำสำรอง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองตลอดเขตก่อสร้าง

  • กำหนดให้ผู้รับจ้างวางแผนงานโครงการก่อสร้าง โดยให้เป็นไปตามสัญญาจ้างและพื้นที่งานจริง โดยส่งแผนดำเนินงานภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ทั้งนี้ สามารถแจ้งปัญหาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลแพรกษา โทร 02-3429744 ในวันและเวลาราชการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *