ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม การจัดประชุมประชาคมประจำปี พ.ศ.2561
23/05/2018
เชิญชวนชาวแพรกษาลดการสูบบุหรี่ให้น้อยลงและป้องกันเยาวชนจากการเป็นนักสูบหน้าใหม่ เพื่อให้แพรกษาปลอดควันบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤกษภาคมของทุกปี
25/05/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *