เมนูหลัก

   สานส์จากนายก

15/11/2018

15/11/2018

15/11/2018

15/11/2018

 
15/11/2018

งานลอยกระทงประจำปี 2561 เทศบาลตำบลแพรกษา วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

15/11/2018

พิธีเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) วันพุธที่ 14 พ.ย.61 ณ สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

24/10/2018

17/10/2018

16/10/2018

16/10/2018

16/10/2018

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  แผนดำเนินงานประจำปีงบประ […]
08/10/2018

วิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

08/10/2018

วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก


28/09/2018

28/09/2018

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายป […]
27/09/2018

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย […]
05/06/2018

ประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง ถนนทางหลวงหมายเลข 3116

ประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุปสร […]
31/05/2018

โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ […]
31/05/2018

โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจบุคลากรเทศบาลตำบลแพรกษา เข้ารับการอบรมธรรม “หลักธรรมในการปฎิบัติงาน”

เทศบาลตำบลแพรกษา กำหนดจัดโ […]
30/05/2018

นักเรียน ชั้นประถมศึกษา ป2/4 โรงเรียน แพรกษาวิเทศศึกษา สร้างชื่อเสียงด้วยผลงานด้านกีฬาว่ายน้ำ

1.ด.ช.กีรติ ชูไสว (ต้นข้าว […]
30/05/2018

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยรับเกียรติจากคุณทิพวรรณ สุรรณทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและคุณศรีสุดา รุจิรวัฒนกุล เภสัชกรชำนาญการจากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ของเทศบาล

28/05/2018

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแพรกษา สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแพรกษาชั้น 4

28/05/2018

คลิกๆๆชมvdo งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลแพรกษา จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา

  งานป้องกันและบรรเทา […]
28/05/2018

ข่าวดี!!! “ประชาชนคนไทยทุกสิทธิการรักษา “ สามารถขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค นี้ ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันแห่งชาติทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1330 สายด่วน สปสช

25/05/2018

เชิญชวนชาวแพรกษาลดการสูบบุหรี่ให้น้อยลงและป้องกันเยาวชนจากการเป็นนักสูบหน้าใหม่ เพื่อให้แพรกษาปลอดควันบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤกษภาคมของทุกปี

25/05/2018

ผอ.และคณะครู รร.วัดแพรกษา เข้าขอบคุณดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแพรกษา ที่ได้บริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้าโดมลานกิจกรรมโรงเรียนวัดแพรกษา

22/03/2018

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ต่อ

22/03/2018

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

05/02/2018

ประกาศสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างและบุคลากรสนับสนุนการสอน

เทศบาลตำบลแพรกษาประกาศสรรห […]
02/02/2018

งานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลตำบลแพรกษา

10/11/2017

สัญญาประชาคม ปรองดอง

08/11/2017

ตลาดคนเมือง แพรกษา

ตลาดคนเมือง แพรกษา @หน้าเท […]
20/10/2017

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

17/09/2017

เศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็น […]
02/09/2017

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็น […]
02/09/2017

รวมภาพดาวเรื่องเพื่อพ่อหลวง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็น […]
02/09/2017

การเยี่ยมชมและการจัดกิจกรรมASEAN Community Outreach Programme 2017

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็น […]