เทศบาลตำบลแพรกษา จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

Municipality of Praksa Event National Children’s Day, 2018

   เมนูหลัก

   สานส์จากนายก

ภาพกิจกรรม

พิธีเปิด
#โครงการแอโรบิค@ลานคนเมือง
#เทศบาลตำบลแพรกษา
ประจำปีงบประมาณ 2561
7 พฤศจิกายน 2560

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช