โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจบุคลากรเทศบาลตำบลแพรกษา เข้ารับการอบรมธรรม “หลักธรรมในการปฎิบัติงาน”
31/05/2018
ประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง ถนนทางหลวงหมายเลข 3116
05/06/2018

โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดแพรกษา

วันที่ 31 พ.ค. 2561

 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างเกราะป้องกันภัย ให้กับวัยรุ่นยุคใหม่ ได้รู้ถึงภัยร้ายและอันตรายจากสิ่งเสพติด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *