เมนูหลัก

   สานส์จากนายก

ภาพกิจกรรม

พิธีเปิด
#โครงการแอโรบิค@ลานคนเมือง
#เทศบาลตำบลแพรกษา
ประจำปีงบประมาณ 2561
7 พฤศจิกายน 2560

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช