27/09/2018

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย […]
12/06/2018

แผนผังศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ดำรงธรรม1 ศูนย์ดำรงธร […]
05/06/2018

ประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง ถนนทางหลวงหมายเลข 3116

ประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุปสร […]
31/05/2018

โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ […]
31/05/2018

โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจบุคลากรเทศบาลตำบลแพรกษา เข้ารับการอบรมธรรม “หลักธรรมในการปฎิบัติงาน”

เทศบาลตำบลแพรกษา กำหนดจัดโ […]
30/05/2018

นักเรียน ชั้นประถมศึกษา ป2/4 โรงเรียน แพรกษาวิเทศศึกษา สร้างชื่อเสียงด้วยผลงานด้านกีฬาว่ายน้ำ

1.ด.ช.กีรติ ชูไสว (ต้นข้าว […]
30/05/2018

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยรับเกียรติจากคุณทิพวรรณ สุรรณทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและคุณศรีสุดา รุจิรวัฒนกุล เภสัชกรชำนาญการจากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ของเทศบาล

28/05/2018

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแพรกษา สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแพรกษาชั้น 4

28/05/2018

คลิกๆๆชมvdo งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลแพรกษา จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา

  งานป้องกันและบรรเทา […]