15/11/2018

15/11/2018

15/11/2018

15/11/2018

 
15/11/2018

งานลอยกระทงประจำปี 2561 เทศบาลตำบลแพรกษา วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

15/11/2018

พิธีเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) วันพุธที่ 14 พ.ย.61 ณ สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018