ข่าวประชาสัมพันธ์

     ขอเชิญเที่ยวชมโครงการถนนคนเดิน ทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18.00–24.00 น. ณ บริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอยแพรกษา14 ฝั่งขาเข้า) โดยเปิดจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สินค้า OTOP สินค้าเบ็ดเตล็ดและอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
     

ภาพกิจกรรม

   
   

ข่าวเหตุการ์บ้านเมือง