ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เทศบาลตำบลแพรกษาครับ || Welcome to Praksa Municipality.
ติดตามข่าว ไวรัสCovid-19 ได้ที่>>คลิ๊ก กระทรวงสาธารณะสุข
ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลแพรกษา

เลขที่ 999/999 หมู่ 6 ซอยรักษ์พันธ์ดี ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02-342-9700 โทรสาร 02-342-9730

หมายเลขภายในของแต่ละหน่วยงาน

ศูนย์ดับเพลิง: 02-703-6584
เทศบาลตำบลแพรกษา(ประชาสัมพันธ์): 02-342-9700
สำนักปลัดฯ: 02-342-9730
เทศกิจ: 02-342-9737
กองคลัง 02-342-9728
กองศึกษา: 02-342-9741-742
กองช่าง: 02-342-9744
รองนายก: 02-342-9736
นายก: 02-342-9739
กองสาธารณสุขฯ: 02-342-9723
กองสวัสดิการ: 02-342-9721-722
รองปลัด: 02-342-9726
งานทะเบียน: 02-342-9751
สถานธนาพุบาล(โรงจำนำ): 02-130-0319

______________________