ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สส.เขต 2 และนางวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรปราการ มอบของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา

2019-06-27 15:06