ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เทศบาลตำบลแพรกษาครับ || Welcome to Praksa Municipality.
ติดตามข่าว ไวรัสCovid-19 ได้ที่>>คลิ๊ก กระทรวงสาธารณสุข

สถานที่ตั้งอาณาเขต

อาณาเขตติดต่อ
ด้านทิศเหนือ
 จรดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
ด้านทิศใต้
 จรดพื้นที่ของเทศบาลบางปู
ด้านทิศตะวันออก
 จรดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
 สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา ตั้งอยู่ที่ ๙๙๙/๙๙๙ หมู่ ๖ ซอยรักษ์พันดี ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากร ๒๕,๔๕๐ คน แยกเป็นชาย ๑๑,๙๙๗ คน หญิง ๑๓,๔๕๓ คน ความหนาแน่นของประชากร ๒,๔๖๑ ตร.กม. มีครัวเรือน ๑๔,๓๐๗ ครัวเรือน มีชุมชน ๒๑ ชุมชน ได้แก่
 ๑ ชุมชนพูมทรัพย์
 ๒ ชุมชนอุบลศรี
 ๓ ชุมชนเสรี ๔-๕
 ๔ ชุมชนคลองหกส่วน
 ๕ ชุมชนทรัพย์ธานี
 ๖ ชุมชนพงษ์สกุล
 ๗ ชุมชนสวัสดี
 ๘ ชุมชนวัดแพรกษา ๒-๔
 ๙ ชุมชนวัดแพรกษา ๖-๘
๑๐ ชุมชนบดีพัฒน์
๑๑ ชุมชนคลองหม้อแตก
๑๒ ชุมชนรุ่งทวี
๑๓ ชุมชนแสงปัญญา
๑๔ ชุมชนเอื้ออาทรสมุทรปราการ๑
๑๕ ชุมชนเอื้ออาทรสมุทรปราการ แพรกษา ๒
๑๖ ชุมชนพฤกษา ๒๘๑๗. ชุมชนพฤกษา๒๘/๑
๑๘.ชุมชนพฤกษา๒๘/๒
๑๙.ชุมชนปัญฐิญา
๒๐.ชุมชนเอื้ออาทรสมุทรปราการ แพรกษา๑๔
๒๑.ชุมชนเอื้ออาทรนิคมฯ บางปู๓