ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เทศบาลตำบลแพรกษาครับ || Welcome to Praksa Municipality.

สัมมนา โครงการ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่2) และ(ฉบับที่3) พ.ศ.2562 สำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2019-09-30 15:09