ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เทศบาลตำบลแพรกษาครับ || Welcome to Praksa Municipality.

เนื่องจากขณะนี้ระบบโทรศัพท์ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ หากท่านต้องการติดต่อเทศบาลตำบลแพรกษา กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราวของแต่ละส่วนราชการดังนี้

2019-08-19 17:08