โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยในสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแพรกษาประจำปี 2562 รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา

2019-06-27 15:06