ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนา โครงการ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่2) และ(ฉบับที่3) พ.ศ.2562 สำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านต่อ

โครงการเด็กไทยแก้มใส

อ่านต่อ

จิตอาสาพัฒนาคูคลอง

อ่านต่อ

ประชุมสภา

อ่านต่อ

การสัมมนาคณะกรรมธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้เเทนราษฎร

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถี

อ่านต่อ

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อ่านต่อ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 สามารถดาวน์โหลดได้ในเมนูด้านข้าง

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

ให้การต้อนรับ ดร.ถง เจิ้น หยวน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวัฒนธรรมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

อ่านต่อ