ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เทศบาลตำบลแพรกษาครับ || Welcome to Praksa Municipality.

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ English On tour

อ่านต่อ

เบี้ยยังชีพผู้พิการ

อ่านต่อ

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เทศบาลตำบลแพรกษา

อ่านต่อ

สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเทศบาลตำบลแพรกษา

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมประชาคม

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครปฐมวัย

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาให้เช่าทรัพย์สิน สนง.เทศบาลตำบลแพรกษาแห่งเก่า(อาคาร๑)

อ่านต่อ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

อ่านต่อ

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ

งานประเพณีรับบัว

อ่านต่อ