ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เทศบาลตำบลแพรกษาครับ || Welcome to Praksa Municipality.
ติดตามข่าว ไวรัสCovid-19 ได้ที่>>คลิ๊ก กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแพรกษา จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 เทศบาลตำบลแพรกษา

อ่านต่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมังกรทองและเทศบาลตำบลแพรกษา ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อตรวจเชิงรุก (Active Case Finding) บริเวณตลาดนิคมบางปู ต.แพรกษา จำนวนทั้งหมด 505 ราย โดยผลการตรวจหาโควิด-19 ผลปรากฎว่า ปกติทั้งหมด ไม่พบผู้ติดเชื้อ

อ่านต่อ

เทศบาลตำบลแพรกษา กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2564

อ่านต่อ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

ภารกิจสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมหาขน)

อ่านต่อ

ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแพรกษา ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลแพรกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

อ่านต่อ

เทศบาลตำบลแพรกษา ขอแจ้งให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจาก 5 จังหวัด ที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เมื่อท่านเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ ขอให้ท่านปฏิบัติตามมาตราการอย่างเคร่งครัด

อ่านต่อ

สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลแพรกษา ปรับลดอัตราดอกเบี้ยต้อนรับปี 2564

อ่านต่อ

ประกาศเปิดรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยตนเองหรือสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับลงทะเบียนแทนได้

อ่านต่อ