ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

อ่านต่อ

MRT เพิ่มสถานี ให้ประชาชน ทดลองโดยสาร ฟรี

อ่านต่อ

มาตรการเงินช่วยเหลือเพิ่มผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อ่านต่อ

รับสมัครพนักงาน

อ่านต่อ

เนื่องจากขณะนี้ระบบโทรศัพท์ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ หากท่านต้องการติดต่อเทศบาลตำบลแพรกษา กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราวของแต่ละส่วนราชการดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแพรกษา เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อ่านต่อ

โครงการประชาชนร่วมใจคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา

อ่านต่อ

กิจกรมมรณรงค์แก้ไขปัญหาผักตบชวาและคืนคลองสวยน้ำใส

อ่านต่อ

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีภายใน PRAKSASHARING GAME 2019

อ่านต่อ